CsGIS Editor

Genel Bakış

Mekansal verilerin hazırlandığı, güncellendiği ve değiştirildiği masaüstü uygulamasıdır.

Daha fazla bilgi için: info@cstech.com.tr

  • Çizim Özelliklerinin Belirlenmesi
  • QT Tabanlı Kullanıcı Arayüzü
  • CsGIS ve CsGlobe'un tüm özellikleri
  • Eklenti Tabanlı Mimari

  • Client Logo Client Logo