CsTestPad

Genel Bakış

CsTestPad is an automated testing and debugging tool for distributed and embedded applications. It automates the testing process by defining test scenarios and scripts. It supports many physical communication interfaces and protocols.

Daha fazla bilgi için iletişim info@cstech.com.tr

Açık Mimari

 • Açık SDK (Software Development Kit) ve API (Application Programmer Interface)
 • Eklenti desteği (Derlenmiş kod ya da senaryo)
 • MS Windows and Linux/Unix OS'u destekler
 • Desteklenmiş Protokoller ve Arayüzler

 • TCP/UDP, Broadcasting ve Multicasting
 • Seri Port(RS-232, RS-422)
 • Aviyonik buslar (MIL-STD-1553, ARINC-429)
 • Dağıtık sistem standartları (DDS and HLA)
 • SNMP, ICMP, NMEA
 • Konsol çıktısının mesaj olarak saklama
 • Kayıt ve Tekrar

 • Mesajları kaydetme ve konsol girdi/çıktıları
 • Istenilen hızda kaydedilen mesajları tekrar etme
 • Duraklatma/devam ettirme, mesajları düzenleme
 • Script Yetenekleri

 • Test için kolay öğrenilebilir alan spesifik dil ve komut kümesi (send, check, wait, repeat, miss, mark, kill, wait, etc.).
 • Saklanan mesajların scripte çevrilmesi
 • Kod tanımlamada kullanıcı tanımlı mesajlar
 • Milisaniye mertebesinde yüksek hassasiyetli zamanlama komutları
 • Rastgele mesaj oluşturma
 • Tetikleyiciler
 • Batch script çalıştırma
 • Dökümantasyon ve Destek

 • Kullanıcı ve geliştirici kılavuzları
 • Örnek test senaryoları
 • Kaynak kodları ile örnek eklentiler
 • DO-178B aracı yeterlilik belgeleri
 • Kullanıcı Tanımlı Mesajlar

 • Xml tabanlı mesaj yapıları
 • Mesaj tanımlama editörü
 • Periyodik mesaj tanımlama
 • Kompleks tipler (structures, unions, bit fields)
 • IDL ve UML desteği
 • Gelişmiş Özellikler

 • Önemi yüksek test
 • Regrasyon testi
 • Test durumlarını ve gereksiminlerini izlenebilme
 • Görüntü karşılaştırma
 • Görüntülerde mesaj filtreleme