CsTestPad

,

CsTestPad

CsTestpad, dağıtık ve gömülü sistemler için otomatikleştirilmiş test ve hata ayıklama aracıdır. Tüm test sürecini test senaryoları tanımlayarak otomatikleştirir. Birçok fiziksel iletişim arayüzü ve protokolünü desteklemektedir.

Açık Mİmarİ


 • Açık SDK (Software Development Kit) ve API (Application Programmer Interface)
 • Eklenti desteği (Derlenmiş kod ya da senaryo)
 • MS Windows and Linux/Unix OS'u destekler

Script Yeteneklerİ


 • Test için kolay öğrenilebilir alan spesifik dil ve komut kümesi (send, check, wait, repeat, miss, mark, kill, wait, etc.).
 • Saklanan mesajların scripte çevrilmesi
 • Kod tanımlamada kullanıcı tanımlı mesajlar
 • Milisaniye mertebesinde yüksek hassasiyetli zamanlama komutları
 • Rastgele mesaj oluşturma
 • Tetikleyiciler
 • Batch script çalıştırma

Kullanıcı Tanımlı Mesajlar


 • Xml tabanlı mesaj yapıları
 • Mesaj tanımlama editörü
 • Periyodik mesaj tanımlama
 • Kompleks tipler (structures, unions, bit fields)
 • IDL ve UML desteği

Desteklenen Protokoller ve Arayüzler


 • TCP/UDP, Broadcasting ve Multicasting
 • Seri Port(RS-232, RS-422)
 • Aviyonik buslar (MIL-STD-1553, ARINC-429)
 • Dağıtık sistem standartları (DDS and HLA)
 • SNMP, ICMP, NMEA
 • Konsol çıktısının mesaj olarak saklama

Dokümantasyon ve Destek


 • Kullanıcı ve geliştirici kılavuzları
 • Örnek test senaryoları
 • Kaynak kodları ile örnek eklentiler
 • DO-178B aracı yeterlilik belgeleri

Gelİşmİş Özellİkler


 • Önemi yüksek test
 • Regrasyon testi
 • Test durumlarını ve gereksiminlerini izlenebilme
 • Görüntü karşılaştırma
 • Görüntülerde mesaj filtreleme

Kayıt ve Tekrar


 • Mesajları kaydetme ve konsol girdi/çıktıları
 • Istenilen hızda kaydedilen mesajları tekrar etme
 • Duraklatma/devam ettirme, mesajları düzenleme