KALİTE

Kalİte Polİtİkamız

  • Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verebilir yapıda olmasını sağlar.
  • Kalite politikası ve kalite amaçlarını oluşturur ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunu güvence altına alınması için çalışır.
  • Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olmasını sağlar.
  • Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik eder.
  • Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığını güvence altına alır.
  • Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğun önemini paylaşır.
  • Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasını güvence altına alır.
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınmasını, yönlendirilmesini ve desteklenmesini sağlar
  • Kalite Hedeflerini müşteri şartlarına uygun olarak belirler ve buna uygun olarak süreçlerini sürekli iyileştirir, iyileştirmeyi teşvik eder, düzenli olarak gözden geçirip raporlar.
  • Çalışanlarını kendi sorumluluk alanlarına uygun olarak liderlik göstermesi için destekler.