ÜRÜNLER

CsCoreUnity

Gerçek zamanlı ve emniyet kritik yazılım geliştirme platformu.

 • Yazılım dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, vb.
 • Yazılım Tipi: SDK, uygulama
Detay
CsGIS

CsGIS SDK

Gömülü ve gerçek zamanlı sistemlerde kullanılabilen, yüksek performansta çalışabilen, coğrafi verilerin görselleştirebilen yazılım geliştirme kiti.

 • Yazılım Dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, vb.
 • Yazılım Tipi: SDK, uygulama
Detay

CsGlobe

CsGlobe, 3B sanal küre yazılım geliştirme ve görselleştirme aracıdır. Düşük profilli donanımlarda, gömülü ve gerçek zamanlı sistemlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır.

 • Yazılım dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, vb.
 • Yazılım Tipi: SDK, uygulama
Detay
MovingMap

CsMovingMap

CsMovingMap, tamamen uyarlanabilen kayan harita yazılımıdır. Gerçek zamanlı sistemlerde ve gerçek zamanlı olmayan sistemlerde haritanın takılmadan yumuşak kaymasını sağlamaktadır.

 • Yazılım Dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, RTOS
 • Yazılım Tipi: SDK, uygulama
Detay

CsGIS Editor

CsGIS Editor, mekansal verilerin hazırlandığı, değiştirildiği ve güncellendiği masaüstü uygulamadır.

 • Yazılım dili: C++
 • Platform: Windows
 • Yazılım Tipi: Uygulama
Detay
CsGIS

CsGroundStation

CsGroundStation, hava araçları için tasarlanmış görev planlama ve komuta kontrol yazılımıdır..

 • Yazılım Dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, vb.
 • Yazılım Tipi: Uygulama
Detay

CsTestPad

CsTestPad, otomatik hata ayıklama test aracıdır. Gerçek zamanlı sistemlerde, mesaj tabanlı uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 • Yazılım dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, vb.
 • Yazılım Tipi: SDK, uygulama
Detay
Testpad

CsIntegrator

Platformlar ve faydalı yükler arasındaki haberleşmeyi sağlayan, birçok farklı protokolü destekleyen iletişim alt yapısıdır.

 • Yazılım Dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, RTOS..
 • Yazılım Tipi: SDK, Uygulama
Detay

CsVideoRecorder

CsVideoRecorder, Elektro optikler gibi kameralar ile sağlanan video yayınlarının sorunsuz bir şekilde kaydedilmesini, yedeklenmesini ve analiz edilmesini sağlayan uygulamadır.

 • Yazılım dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, vb.
 • Yazılım Tipi: SDK, uygulama
Detay
Tactic

CsTacticMap

Kara platformları için geliştirilen durumsal farkındalık ve komuta kontrol yazılımıdır.

 • Yazılım Dili: C++
 • Platform: Gömülü sistemler, windows, android, linux, RTOS..
 • Yazılım Tipi: Uygulama
Detay